Technologia

 

Wytwarzana przez AiPRO.PL systemy informatyczne realizowane są w przewadze w języku JAVA (szczegóły na stronie: www.java.com)

Obsługiwane bazy danych, to: PostgreSQL oraz MSSQL (szczegóły na stronie: www.postgresql.org, www.microsoft.com)

Rozwiązania wymagające systemów serwerowych, mogę być uruchamiane na systemie Windows lub Linux/Debian