Technologia

 

W naszej pracy wykorzystujemy wiele różnych technologii. Wybór uzależniony jest od celu, jaki zamierzamy osiągnąć.

Część oferowanych przez naz rozwiązań napisanych jest w języku JAVA (szczegóły na stronie: www.java.com), a wiele serwisów i usług uzupełniających powstaje w technologii Angular.

Budowane przez naszą firmę systemy informatyczne sprzężone są z relacyjnymi bazami danych: MSSQL, PostgreSQL (www.postgresql.org, www.microsoft.com).

Rozwiązania wymagające systemów serwerowych, mogę być uruchamiane na systemie Windows a także Linux/Debian

 

System CLAPS napisany jest w języku JAVA, a uruchamiany przez technologię WebStart. Jest to relatywnie bardzo dobra technologia, całkowicie sieciowa, a więc umożliwiająca uruchomienie aplikacji z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do sieci InterNet.

Dzięki zastosowaniu tech technologii, aplikacja może być uruchamiana pod dowolnym systemem operacyjnym i działa pod Windows, MacOS, Linux/Debian, itp.

Kolejną zaletą języka Java są niemalże nieograniczone możliwości integracyjne.

Wbudowane w Java mechanizmy obsługi interfejsów oraz klas kompilowanych po stronie użytkownika powodują, iż rozwiązanie można dostosować do niemalże dowolnych wymagań klienta - ograniczenia tu praktycznie nie istnieją.

 

Dla serwisów uzupełniających system CLAPS stosujemy "lekkie" technologie przeglądarkowe np. AngilarJS i Angular2. Technologie te nie mają na dzień dzisiejszy takich możliwości po stronie klienckiej jak Java, jednak są wystarczające do tworzenia całkiem rozbudowanych aplikacji i co najważniejsze - technologia ta cały czas się rozwija.