Reengineering + APS

 

Na początek definicje:

   Reengineering (reiżynieria, reorganizacja procesów) – to koncepcja biznesowa polegająca na wprowadzaniu radykalnych zmian w procesach biznesowych. Celem zmian jest osiągnięcie maksymalnej efektywności organizacji oraz redukcja kosztów. Koncepcja reengineeringu została opublikowana przez Michaela M. Hammera w 1990 r. w Harvard Business Review. Wspólnie z Jamesem A. Champy w 1993 r. napisali książkę "Re-engineering the corporation: A manifesto for business revolution", która sprzedała się w ponad 2,5 mln egzemplarzy i była ponad rok na liście bestsellerów New York Times.

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do drastycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników. Reengineering nie podaje gotowych recept postępowania. Jest to metoda kosztowna, więc zmian należy dokonywać tylko wtedy, gdy wskazuje na to rachunek ekonomiczny.

 

   APS (Advanced planning and scheduling) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemu ERP, a pozwalający wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Oryginalny koncept APS powstał w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijany.

 

   ... tyle tytułem wstępu (definicje za Wikipedią).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co łączy obie koncepcje i jakie mają zastosowanie w praktyce.